Uw boekhouding in goede handen

Meten is weten. Inkomsten en uitgaven bijhouden is een 'must' voor elke burger en ondernemer. Voor het verwerken van uw administratie zijn er diverse mogelijkheden. Joop Bolt boekt de gehele administratie voor u in. "Zaken zoals openstaande debiteuren/crediteuren en gemaakte kosten, maak ik voor u direct inzichtelijk."

Administratiekantoor Joop Bolt werkt met speciale software zoals AccountView en SnelStart. Hiermee is uitwisseling van gegevens mogelijk. Als NOAB-lid passen we 'Standard Business Reporting' (SBR) toe. Via deze gestandaardiseerde methode wisselt uw adviseur financiële gegevens uit met een aantal wettelijk verplichte partijen. Sinds 2013 is het verplicht om bepaalde aangiftes op deze wijze in te dienen.

Maak een afspraak

Jaarrekening

Administratiekantoor Joop Bolt stelt uw jaarrekening vakbekwaam en op zorgvuldige wijze op. Ook wordt er voldoende aandacht besteed aan extra informatie en de presentatie van het rapport. De jaarrekening wordt daarna nog eens uitgebreid met u besproken.

Een samengestelde jaarrekening is belangrijk voor uw onderneming. Niet alleen de directeur/eigenaar maar ook aandeelhouders, de bank en de belastingdienst willen uw jaarrekening inzien. "Uw cijfers worden geanalyseerd en ik informeer u over de kengetallen, kasstroom- en meerjarenoverzichten."

Belastingaangiften

Administratiekantoor Joop Bolt verzorgt alle fiscale aangiften voor uw organisatie. Bijvoorbeeld voor de berekening van:

  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Dividendbelasting
  • Schenkbelasting
  • Erfbelasting
  • Omzetbelasting
  • Loonheffing

Ook voor particulieren verzorgt Joop Bolt de aangifte inkomstenbelasting.

Startersadvies

Het starten van een eigen onderneming is een spannende zaak. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is binnen enkele minuten gebeurd. Maar wat moet u allemaal regelen? Hoe wordt de btw berekend en afgedragen? Welke valkuilen zijn er?


Behalve dat u een goed ondernemersplan moet hebben, geldt ook het zogenaamde 'urencriterium'. De fiscus eist dat u per kalenderjaar minimaal 1225 uur besteedt aan uw bedrijf. Ook als u in de loop van het jaar start of stopt met uw bedrijf. Dit zijn allemaal weetjes die u beter van tevoren op een rijtje kunt hebben.

Startende ondernemers kunnen voor advies terecht bij Administratiekantoor Joop Bolt. U werkt met een
professional die zelf het klappen van de zweep kent. Hierdoor krijgt u degelijk advies over wat de fiscale (on)mogelijkheden zijn of wat u beter wel/niet kan doen. 


Administratiekantoor Joop Bolt ondersteunt en begeleidt u bij het uitzoeken en opzetten van uw eigen zaak. Joop Bolt kent de cijfertjes en de regels. Maar uw ambitie, discipline en uitvoering zijn het fundament van uw onderneming!