Administratie door Joop Bolt

Voor het verwerken van uw administratie zijn er diverse mogelijkheden. Joop Bolt boekt de gehele administratie voor u in. Zaken zoals openstaande debiteuren, openstaande crediteuren en gemaakte kosten maak ik voor u direct inzichtelijk. Ik denk met de klant mee en bied ondersteuning. Soms moet ik een klant finaniceel wat opvoeden maar dat gaat altijd in een goede sfeer. Mijn klanten kunnen er allemaal van op aan dat de cijfers alleen bij mij blijven. 

Overigens, er wordt wat de administratie betreft, gewerkt met AccountView en SnelStart. Met SnelStart is uitwisseling van gegevens mogelijk. 

Jaarrekening

Een door Joop Bolt Administratie samengestelde jaarrekening is vakbekwaam en op zorgvuldige wijze opgesteld. Ook wordt er voldoende aandacht besteed aan extra informatie en de presentatie van het rapport. De jaarrekening wordt daarna nog eens uitgebreid met u besproken. Uw cijfers worden geanalyseerd en ik informeer u over de kengetallen, kasstroom- en meerjarenoverzichten.

Een samengestelde jaarrekening is belangrijk voor uw onderneming. Niet alleen de directeur/eigenaar maar ook aandeelhouders, bank en de belastingdienst willen uw jaarrekening inzien. 

Joop Bolt helpt met verzorgen van belastingaangiften

Joop Bolt Administratie verzorgt alle fiscale aangiften voor uw organisatie. Denkt u hierbij aan de aangiften voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, schenkbelastig, erfbelastingaangifte, omzetbelasting en loonheffing. De aangiften van de inkomstenbelasting voor particulieren worden ook door mij verzorgd.

Begeleiding van startende ondernemers

Startende ondernemers kunnen voor advies terecht bij Joop Bolt Administratiekantoor in Ens. U werkt met een professional die zelf de klappen van de zweep kent. Hierdoor krijgt u degelijk advies over wat u wel en niet moet doen. U wordt ondersteunt en begeleid bij het uitzoeken en opzetten van uw eigen zaak. Uw ambitie, discipline en uitvoering is de fundering van uw onderneming.